DONA Danza

D. O. Moderna: 1,5 H/semana

40€/MES

Danza Hula: 1 H/semana

30€/MES

Danza Hula: 2 H/semana

45€/MES

Tribal Fusión Contemporáneo: 2 H/semana

45€/MES

Tribal Fusion Bellydance: 1 H/semana

30€/MES

Danza Infantil: 1 H/semana

30€/MES

Danza Infantil: 2 H/semana

45€/MES

Danza New style: 1 H/semana

30€/MES

Danza New Style: 2 H/semana

45€/MES

Cubbá Fusion Bellydance: 1 H/semana

30€/MES

DONA Mater

Danza Embarazadas: 1,5 H/semana

45€/MES

Yoga con bebés: 1,5 H/semana

45€/MES

Yoga Embarazadas: 1,5 H/semana

45€/MES

Hipopresivos con Bebé: 1H/semana

35€/MES

Pilates Embarazadas: 1H/semana

35€/MES

Danza Mamá y Bebé: 1,5H/semana

45€/MES

Danza Mamá y Bebé: 3H/semana

55€/MES

Pilates con Bebé: 1H/semana

35€/MES

Pilates con Bebé: 2H/semana

50€/MES

Pilates Embarazadas: 2H/semana

50€/MES

DONA Power

Pilates: 1 H/semana

40€/MES

Yoga: 1H/semana

40€/MES

Hipopilates: 1 H/semana

40€/MES

Pilates Flow Dance: 1H/semana

40€/MES

Yoguilates: 1H/semana

40€/MES

Pilates: 2 H/semana

50€/MES

Yoga: 2H/semana

50€/MES

Hipopilates: 2 H/semana

50€/MES

Pilates flow Dance: 2H/semana

50€/MES

Yoguilates: 2H/semana

50€/MES